Benjamín Horváth

Partner predaja

Som stavebný inžinier pozemných stavieb, odborník a lektor v oblasti okien, dverí a zasklených stien, zameraný na energeticky optimalizované výstavby. Pôsobil som v odvetviach stavebnej výroby i vývoja, pričom nehnuteľnosti ma na tejto ceste stále „sprevádzali“. Teraz, v oblasti realitných služieb, som pripravený okrem iných, poradiť vám aj v technických otázkach nehnuteľností, napríklad pri úvahách o zmenách v dispozícii bytov/domov, prestavbách, možných či nutných opravách a renováciách a pod. Mám vzťah ku kvalitným a opodstatneným technickým úpravám a „čistému funkčnému“ dizajnu, čo sa v mimopracovnej oblasti prejavuje aj v mojom kladnom vzťahu k takto upraveným automobilom. A keď sme už pri záľubách, mám rád kvalitnú hudobnú produkciu takmer všetkých žánrov, bicyklovanie, veľkolepé výhľady a scenérie, východ a západ slnka a ešte aj studenú sprchu 🙂